รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 โครงการประชุมสัมมนาวิชาดารนานาชาติว่าด้วยทะเลและทรัพยากรวัฒนธรรมทางทะเลเวียดนามและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
วันที่ประกาศ : 01/12/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 62